ГЭСтер (чет өлкөдө)

долбоор (10)

Посо I ГЭСи, Индонезия

Гидравликалык дарбазалар, порталдык кран, стационардык жүк көтөргүч

долбоор (9)

Нам Оу дарыясынын каскады 2 ГЭСи, Лаос

Таштанды ташыгыч, радиалдык дарбаза

долбоор (11)

Нам Оу дарыясынын каскады 2 ГЭСи, Лаос

Таштанды ташыгыч, радиалдык дарбаза

долбоор (12)

Качи ГЭСи, Коста-Рика

Гидравликалык дарбазалар, көтөргүчтөр